Aasheim Synergy – strategisk rådgivning og beslutningstøtte innenfor fornybar og alternativ energi