Utvikling av virksomheter

Vi utvikler bærekraftige virksomheter fra ide til full operasjon.

Vi investerer i alle virksomhetene vi utvikler.

Pågående utviklingsprosjekter:

  • Storskala grønn hydrogenproduksjon
  • Biogass produksjon